Helium je široce používáno v průmyslu a v národní ekonomice

Ve skutečnosti je hélium nepostradatelné v celé řadě průmyslových odvětví. Používá se například:


 • k natlakování raketového paliva;
 • jako chladivo v některých typech jaderných reaktorů;
 • jako inertní atmosféra pro svařování a tepelné zpracování polovodičových atmosfér;
 • při kalibrace analytických nástrojů;
 • k nafukování pneumatik a airbagů;
 • při hledání netěsnosti v potrubí a kotlích;
 • k ochlazování supravodivých magnetických cívek v lékařském zařízení s magnetickým rezonančním zobrazením (MRI) a nukleární magnetickou rezonancí (NMR);
 • pro plnění vzducholodí a balónků (viz Zboží);
 • v dýchacích směsích pro hlubinné potápění;
 • pro plnění speciálních meteorologických sond;
 • k plnění plynových výbojek;
 • jako nosič v plynové chromatografii;
 • jako součást pracovní tekutiny v heliových neonových laserech atd.

Example Image