Helium

Helium (He) je bezbarvý, bez zápachu, netoxický, nekorozivní a nehořlavý vzácný plyn, který tvoří druhou nejvíce zastoupenou složku vesmírné hmoty. Helium získává se zejména z ložisek zemního plynu


Aplikace helia v průmyslu a v běžném životě

 • Nemocnice
 • Doprava
 • Letecký průmysl
 • Zpracování kovů
 • Automobilový průmysl
 • Energetika
 • Ropa a plyn – námořní těžba
 • Termické nástřiky
 • Zpracování skla
 • Plnění balónků (viz Použití helia)
 • Zemědělství

Example Image

Naš Helium pro balónky typu 4.0 je dodáváno v čistotě 99,990 %

Tento cenný plyn je v celosvětovém měřítku nedostatečný, což je důvod, proč mnoho aplikací zahrnuje systémy využití a recyklace.
Za 1 naši lahev helia požadujeme vratnou zálohu ve výši 4.000 Kč - viz Obchodní podmínky